www.kryfokamari.blogspot.com

Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2012

Ξενοδοχεία στα οκτώ στρέμματα

Έναν δεύτερο νόμο μέσα στο σχέδιο νόμου για τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό (ΝΟΚ) έφερε χθες, Πέμπτη, αργά το βράδυ προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ).

Λίγες ημέρες μετά την παρουσίαση του σχεδίου για τον ΝΟΚ το υπουργείο …πισωγύρισε όσον αφορά το ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων.

Ενώ ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος κ. Ν. Σηφουνάκης είχε υπερτονίσει τη μείωση της κάλυψης από 70% σε 60% σε όλα τα κτίρια, το κείμενο που τελικά έφτασε στη Βουλή αφήνει ένα παράθυρο ανοιχτό.

Στη σχετική ρύθμιση αναφέρεται ότι στην περίπτωση που δεν εξασφαλίζεται κάλυψη 120 τετραγωνικών, το μέγιστο ποσοστό κάλυψης προσαυξάνεται έως τα 120 τετραγωνικά, εφόσον η κάλυψη δεν υπερβαίνει το 70% του οικοπέδου και δεν ισχύουν ειδικές διατάξεις στην περιοχή.

Επίσης, μειώνεται το όριο αρτιότητας για τη δόμηση κύριων τουριστικών καταλυμάτων εκτός σχεδίου από τα 15 στρέμματα στα οκτώ στρέμματα και διευκολύνεται η απόδοση δεσμευμένων ή υπό απαλλοτρίωση οικοπέδων για τα οποία δεν έχουν καταβληθεί στους ιδιοκτήτες οι οφειλόμενες αποζημιώσεις. Μάλιστα ο χώρος υπό προϋποθέσεις καθίσταται οικοδομήσιμος.

Επίσης επιβαρύνονται με επιπλέον χρήσεις στους ορόφους εις βάρος της κατοικίας οι περιοχές Εξαρχείων, Μουσείου και Λόφου Στρέφη.

Ειδικότερα, οι αλλαγές που φέρνει το νέο σχέδιο νόμου είναι:

- Δίδεται επιπλέον συντελεστής δόμησης από 16% έως 20% αν μειωθεί το ποσοστό κάλυψης κατά 20% και αποδοθεί σε κοινή χρήση επιφάνεια οικοπέδου. Ωστόσο, ενώ στο αρχικό κείμενο το υπό απόσυρση κτίριο έπρεπε να είναι τουλάχιστον 100 τετραγωνικών στη νέα εκδοχή το εμβαδόν που πρέπει να αποσύρει ο πολίτης για να κερδίσει επιπλέον συντελεστή δόμησης περιορίστηκε στα 50 τετραγωνικά.

- Όσες αιτήσεις για έκδοση οικοδομικών αδειών υποβληθούν εντός έξι μηνών από τη δημοσίευση του νόμου για τον ΝΟΚ οι σχετικές άδειες δόμησης μπορούν να εκδίδονται είτε σύμφωνα με τις διατάξεις του παλαιού Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (ν.1577/1985) , είτε σύμφωνα με τις διατάξεις του ΝΟΚ, κατ'
επιλογήν του αιτούντος.

- Δίδεται η δυνατότητα ενημέρωσης του φακέλου της άδειας δόμησης ανεξάρτητα από τον χρόνο της ισχύος της.

- Παρατείνεται για τρία έτη η ισχύς των οικοδομικών αδειών οι οποίες δεν είχαν λήξει την 1.3.2012 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου τρόπου έκδοσης οικοδομικών αδειών).

- Στην περίπτωση των κηρυγμένων παραδοσιακών οικισμών, των ιστορικών διατηρητέων οικισμών και των οικιστικών συνόλων, που έχουν χαρακτηριστεί ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία, η προθεσμία έκδοσης οικοδομικής άδειας _ στην περίπτωση που έχει κατατεθεί πλήρης φάκελος έως την 1η Μαρτίου 2012 _ είναι τέσσερα έτη.

- Υποβαθμίζει ή νομιμοποιεί χρήσεις στις περιοχές Εξαρχείων, Μουσείου και Λόφου Στρέφη. Επιτρέπει σε περιπτώσεις αδειών που είχαν εκδοθεί προ του Π.Δ. για τον καθορισμό ειδικών χρήσεων γης στις περιοχές Εξαρχείων, Μουσείου και Λόφου Στρέφη να μπορούν και στους ορόφους να έχουν χρήσεις ανάμεικτες, οι οποίες επιτρέπονται από το Π.Δ.

- Για τη δημιουργία τουριστικών εγκαταστάσεων θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα οικόπεδα εκτός σχεδίου επιφάνειας οκτώ στρεμμάτων, εφόσον είχαν αποκτηθεί με οριστικά συμβόλαια πριν την 11-6-2009, η διαδικασία έγκρισης της επένδυσης από τον ΕΟΤ ολοκληρωθεί εντός διετίας και η έκδοση της οικοδομικής άδειας εντός τριετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Το όριο αρτιότητας για τη δόμηση κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών ήταν στα δεκαπέντε στρέμματα.

- Επιτρέπει και σε ξενοδοχεία τύπου Μοτέλ (εκτός από εκείνα κλασικού τύπου, τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων και κλασικού τύπου και επιπλωμένων διαμερισμάτων που ίσχυε έως σήμερα) την ενοικίαση ή πώληση καταλυμάτων.

Διευκολύνσεις για τα υπό απαλλοτρίωση οικόπεδα
Ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου διευκολύνει την απόδοση δεσμευμένων ή υπό απαλλοτρίωση οικοπέδων για μεγάλο χρονικό διάστημα κατά το οποίο δεν έχουν καταβληθεί στους ιδιοκτήτες οι οφειλόμενες αποζημιώσεις. Ειδικότερα,

- Σε περίπτωση που δεν μπορεί να τροποποιηθεί το σχέδιο πόλης και να ενταχθεί η ιδιοκτησία σε οικοδομικό τετράγωνο τότε δημιουργείται σε αυτή ζώνη ελεύθερου χώρου ή τίθεται εκτός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και ορίζονται σε αυτήν ειδικοί όροι χρήσης και δόμησης.

- Εάν κριθεί ότι επιβάλλεται επανεπιβολή της απαλλοτρίωσης, είτε για λόγους πολεοδομικούς είτε γιατί ο δήμος βρήκε τα χρήματα για την αποζημίωση, πρέπει εντός έξι μηνών να κινηθεί η διαδικασία εφαρμογής του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου. Διαφορετικά ανακαλείται η απαλλοτρίωση ή δέσμευση και ο χώρος καθίσταται οικοδομήσιμος με νέα τροποποίηση ή τίθεται σε καθεστώς εκτός σχεδίου με μερική κατάργηση του εγκεκριμένου σχεδίου.

Στους πολίτες ο λογαριασμός των απαλλοτριώσεων
Ο …λογαριασμός για τις απαλλοτριώσεις ακινήτων προκειμένου να δημιουργηθούν κοινόχρηστοι χώροι θα βαρύνει και τους πολίτες με το 70% του συνόλου της αποζημίωσης.

Ειδικότερα, το ποσοστό αυτό θα κατανέμεται ως ειδική εισφορά, ανάλογα με το εμβαδόν του οικοπέδου, στους κύριους ή νομείς όλων των άρτιων και οικοδομήσιμων οικοπέδων, των Οικοδομικών Τετραγώνων πού έχουν πλευρά έστω και σημειακά στον προς αποζημίωση κοινόχρηστο χώρο. Θα βαρύνει ωστόσο και του ιδιοκτήτες ακινήτων που βρίσκονται εντός ή τέμνονται από κύκλο ο οποίος χαράσσεται με κέντρο το προς διάνοιξη κοινοχρήστου χώρου και ακτίνα 250 με 500 μέτρα (το ακριβές μέγεθος θα καθορίζεται με απόφαση δημοτικού συμβουλίου).

Ωστόσο, εάν τα ακίνητα έχουν πρόσωπο στον προς αποζημίωση κοινόχρηστο χώρο το μερίδιό τους θα επιβαρύνεται πολλαπλασιαζόμενο με συντελεστή 3.

Για ακίνητα μη άρτια αλλά οικοδομήσιμα έχει έκπτωση 40%, ενώ σε ακίνητα στα οποία υπάρχουν κτίρια κηρυγμένα ως διατηρητέα ή ως μνημεία μειώνεται η έκπτωση φτάνει το 60%.

Η εισφορά θα εισπράττεται ως δημοτικό τέλος, με βάση τις επιφάνειες των ακινήτων που έχουν καταγραφεί για τον υπολογισμό του τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ). Εφόσον έχει συνταχθεί κτηματολόγιο ή κτηματογράφηση, χρησιμοποιούνται τα σχετικά στοιχεία αυτών.

Η εισφορά θα βεβαιώνεται βάσει αντικειμενικών αξιών και θα εισπράττεται υπέρ του οικείου δήμου. Εισφορά έως 500 ευρώ θα καταβάλλεται από τον υπόχρεο εφάπαξ σε 3 μήνες από την ειδοποίηση του. Μεγαλύτερα ποσά θα καταβάλλονται σε 8 ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: