www.kryfokamari.blogspot.com

Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2011

To ΙQ αλλάζει στην εφηβεία


Το IQ των εφήβων μπορεί να πάρει την… ανιούσα ή αντιθέτως την κατιούσα σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα από ό,τι νομίζαμε ως σήμερα, όπως δείχνει νέα μελέτη.

Το καινούργιο αυτό εύρημα αποτελεί καμπανάκι για όσους ξεγράφουν ορισμένα παιδιά θεωρώντας τα από μικρή ηλικία νοητικώς ανεπαρκή. Το ίδιο καμπανάκι όμως χτυπά και για τα έξυπνα παιδιά τα οποία, όπως αποδεικνύεται, πρέπει να μην επαναπαύονται αλλά να συνεχίζουν να πασχίζουν προκειμένου να διατηρήσουν την ευφυΐα τους.

Μέχρι τώρα οι επιστήμονες πίστευαν ότι η ευφυΐα, όπως μετριέται με βάση το IQ, παραμένει σχεδόν σταθερή κατά τη διάρκεια της ζωής μας.

Η «τραμπάλα» του IQ


Ωστόσο νέα τεστ που διεξήχθησαν σε εφήβους με μέσο όρο τα 14 έτη και στη συνέχεια επαναλήφθηκαν όταν τα παιδιά ήταν 18 ετών, έδειξαν διαφορές στο IQ τους – είτε προς τα επάνω

29 ερωτήσεις - απαντήσεις για τα αυθαίρετα


Απαντήσεις σε 29 ερωτήματα τα οποία αφορούν τη ρύθμιση για τις αυθαίρετες κατασκευές δίνει το ΥΠΕΚΑ. Όπως είχε καταγγείλει από χθες ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας (ΣΠΜΕ) οι πρώτες εβδομάδες εφαρμογής του νόμου 4014/2011 έδειξε ότι πρόκειται για ένα κείμενο με πολλά προβλήματα στην εφαρμογή του.

Μεταξύ άλλων διευκρινίζεται ότι ημιυπαίθριος χώρος που δηλώνεται με τον νόμο για τα αυθαίρετα υπολογίζεται ως κύριος χώρος με αλλαγή χρήσης.

Επίσης για χώρους που εντάχθηκαν στον νόμο 3843/2010 για τους ημιυπαίθριους και οι δόσεις τρέχουν κανονικά αλλά συμφέρει να ενταχθούν στον νόμο για τα αυθαίρετα τα ειδικά πρόστιμα δεν συμψηφίζονται.

Μεταξύ άλλων διευκρινίζεται ότι ημιυπαίθριος χώρος που δηλώνεται με τον νόμο για τα αυθαίρετα υπολογίζεται ως κύριος χώρος με αλλαγή χρήσης.


1. Εάν υπάρχει δώμα το οποίο είχε ενταχθεί στον Ν.3843/2010 και έχει και παράβαση ύψους, τότε πώς υπολογίζεται;
Υπολογίζεται ως υπέρβαση ύψους και εντάσσεται στη ρύθμιση του ν. 4014/11.

2. Ημιυπαίθριος χώρος που δηλώνεται με τον ν. 4014/11 υπολογίζεται ως κύριος με αλλαγή

Η επιστολή Παπανδρέου με την οποία διαγράφει τη Λούκα Κατσέλη


Προς: τον Πρόεδρο της Βουλής, Φίλιππο Πετσάλνικο

"Κύριε πρόεδρε,

η σημερινή ψηφοφορία επί των άρθρων του νομοσχεδίου, όπως και η χθεσινή επί της αρχής δεν είναι θέμα κομματικής πειθαρχίας, είναι...
κάτι περισσότερο: είναι θέμα εθνικής ευθύνης για την κρίσιμη διαπραγμάτευση στις Βρυξέλλες, για..
την διασφάλιση της έκτης δόσης και την εξασφάλιση της χρηματοδότησης των άμεσων δημοσιονομικών μας αναγκών, για την απομάκρυνση του κινδύνου της χρεοκοπίας και την ομαλή πορεία της χώρας, με τις θυσίες του ελληνικού λαού να πιάνουν τόπο, για το μέλλον κάθε ελληνικής οικογένειας, για το μέλλον των παιδιών μας.


Η κυβέρνηση, σε όλη τη διάρκεια αυτής της συζήτησης και στην επιτροπή και στην ολομέλεια, εξάντλησε όλα τα περιθώρια για την ενσωμάτωση αλλαγών και προτάσεων που υποβλήθηκαν από

Τί λέει το άρθρο 37 του πολυνομοσχεδίου;


Σας πληροφορούμε ότι στο ΦΕΚ 152 /τ.Α’ δημοσιεύτηκε ο Ν. 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015», με τον οποίο εισάγονται τροποποιήσεις σε διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/2007) και θεσμοθετούνται νέες, οι οποίες αποτελούν καινοτομία και αφορούν διευκολύνσεις των υπαλλήλων προστατεύοντας με αυτό τον τρόπο το ατομικό συμφέρον των υπαλλήλων αλλά και το δημόσιο συμφέρον.


To άρθρο 37 του πολυνομοσχεδίου
Το άρθρο 37 του πολυνομοσχεδίου που ψηφίστηκε απόψε κατ' άρθρο από τη Βουλή, έχει 8 παραγράφους. Έχει τίτλο "Ρυθμίσεις Συλλογικών Διαπραγματεύσεων".


Με την πρώτη παράγραφο εισάγεται διάταξη κατά την οποία επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας μπορούν να συνάψουν και οι προβλεπόμενες ενώσεις προσώπων, εφόσον σε αυτές συμμετέχουν τα 3/5 των συμμετεχόντων στην επιχείρηση (ενώ πριν δεν υπήρχε τέτοιος περιορισμός), χωρίς χρονικούς περιορισμούς ως προς τη διάρκειά της, και με τις παραγράφους 3 και 4, εκτός των άλλων, αίρεται ο περιορισμός μεμονωμένου εργοδότη να προβαίνει σε σύναψη επιχειρησιακής σύμβασης.

Με την παράγραφο 5 του άρθρου αίρεται η ιδιότητα που είχε η συλλογική σύμβαση εργασίας ώστε να υπερισχύει σε περίπτωση σύγκρουσης με την επιχειρησιακή. Πρόκειται για κατάργηση της λεγόμενης αρχής της ευνοϊκότερης ρύθμισης. Οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας αποτελούν προϊόν επίπονων διαπραγματεύσεων με τους ηγετικούς φορείς κάθε κλάδου και συνήθως θα περιλαμβάνουν ευνοϊκότερες διατάξεις απ' ό,τι οι επιχειρησιακές συμβάσεις εργασίας. Γι' αυτό ο νομοθέτης είχε θεσπίσει την φιλεργατική αρχή του να υπερισχύουν οι συλλογικές έναντι των επιχειρησιακών, σε σημεία σύγκρουσης. Αυτή η αρχή καταργείται τώρα, γεγονός που αποτέλεσε και λόγο για καταψήφιση του άρθρου από την βουλευτή κ. Λούκα Κατσέλη. Ωστόσο, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει την δικλείδα ότι οι επιχειρησιακές δεν επιτρέπεται να περιέχουν όρους εργασίας δυσμενέστερους από τις εθνικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Κατά το μέχρι σήμερα ισχύον συλλογικό εργατικό δίκαιο, οι κλαδικές και οι οµοιοεπαγγελµατικές συλλογικές συµβάσεις δέσμευαν µόνο τα µέλη των συµβαλλόµενων εργοδοτικών και εργατικών συνδικαλιστικών οργανώσεων. Προβλέπόταν όμως, όµως, υπό προϋποθέσεις, η σηµαντικότερη των οποίων ήταν να δεσµεύεται ήδη το 50 % των εργαζοµένων του αντίστοιχου κλάδου ή επαγγέλµατος, η επέκταση των αποτελεσµάτων των συλλογικών συµβάσεων, εφόσον εκδιδόταν σχετική απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Στην περίπτωση αυτή, η συλλογική σύµβαση εφαρμοζόταν σε όλους τους εργαζοµένους και εργοδότες που ανήκουν στον αντίστοιχο κλάδο ή επάγγελµα. Σύμφωνα με την Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής, η ρύθµιση αυτή, δηλαδή η κήρυξη συλλογικής συµβάσεως ως υποχρεωτικής, εφόσον συντρέχουν ορισµένοι όροι, υπαγορεύεται, κατά τη νοµολογία (ΣτΕ Ολ 4555/1996, ΔΕΝ 53, 441), από το δηµόσιο συµφέρον, ήτοι την εφαρµογή οµοιοµόρφων όρων εργασίας σε συγκεκριµένο επαγγελµατικό τοµέα και την προστασία της συλλογικής ρύθµισης από ανεπιθύµητο ανταγωνισµό εκ µέρους µη δεσµευόµενων αµέσως από τη σύµβαση εργοδοτών και µισθωτών (βλ., σχετικώς, Ι. Κουκιάδη, Συλλογικές Εργασιακές Σχέσεις, τ. 2, 1999, σελ. 292 και Γ. Λεβέντη, Συλλογική Εργατικό Δίκαιο, σελ. 467, κατά τον οποίο, ο ανταγωνισµός των µη συνδικαλισµένων απειλεί την αποτελεσµατικότητα της συλλογικής σύµβασης και τα συµφέροντα των συνδικαλισµένων).

Με τις παρ. 6 και 7 του άρθρου 37, αναστέλλεται η παραπάνω δυνατότητα του Υπουργού Εργασίας, επί όσο διάστηµα ισχύει το Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής. Ορίζεται επίσης ότι η επέκταση συλλογικής σύµβασης θα ισχύει από την ηµεροµηνία της δηµοσίευσης της απόφασης του Υπουργού στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, αντί της ηµεροµηνίας υποβολής της σχετικής αίτησης από συνδικαλιστική οργάνωση εργοδοτών ή εργαζοµένων, όπως προβλεπόταν μέχρι σήμερα.

Mε την παράγραφο 8 του άρθρου 37 επιταχύνεται η δυνατότητα σύστασης σωματείου, με σχετική τροποποίηση του άρθρου 787 παρ. 1 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Συγκεκριμένα προστίθεται σχετική διάταξη κατά την οποία η συζήτηση της υπόθεσης γίνεται εντός δέκα ημερών από την υποβολή της αίτησης και η απόφαση του δικαστηρίου εκδίδεται αμέσως ή το αργότερο εντός 48 ωρών. Φυσικά πρόκειται για ευχολόγιο, αφού και σε άλλα σημεία ο Κώδικας προβλέπει τέτοιες αισιόδοξες προθεσμίες, αλλά θεωρούνται όλες "ενδεικτικές" και δικαίως, δεδομένων των δομικών προβλημάτων που ταλαιπωρούν την Δικαιοσύνη ως προς το ζήτημα της ταχύτητας εκδίκασης υποθέσεων.Ειδικότερα, με το άρθρο 37 του Ν.3986/2011 εισάγονται οι ακόλουθες ρυθμίσεις:


1. Με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 37 του Ν. 3986/2011 τροποποιείται η παρ.2 του άρθρου 51 του Ν. 3528/2007 και επιτρέπεται πλέον στους υπαλλήλους η χορήγηση άδειας χωρίς αποδοχές συνολικής διάρκειας έως πέντε (5) ετών για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους αντί των δύο (2) ετών που ίσχυε έως την 1η Ιουλίου 2011 ημερομηνία δημοσίευσης του ως άνω νόμου.

Πέραν της αύξησης του χρονικού διαστήματος της άδειας άνευ αποδοχών, την οποία δικαιούται ο υπάλληλος να αιτηθεί, οι λοιπές διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007), οι οποίες

Delivery boy ...


Το πανό της ημέρας


Τηλεφώνημα για βόμβα στη Βουλή

Πριν από λίγο άγνωστος τηλεφώνησε στον τηλεοπτικό σταθμό Alter και είπε ότι σε δέκα λεπτά θα εκραγεί εκρηκτικός μηχανισμός που έχει

To ανατρεπτικό trailer Ψινάκη, Γαβαλά, Σαμαρά!Έτοιμοι να αναλάβουν δράση είναι ο Ηλίας Ψινάκης, ο Λάκης Γαβαλάς, ο Τρύφωνας Σαμαράς, ο Γιώργος Μέρλος και ο Παναγιώτης Φασούλης που θα αναλαμβάνουν να “μεταμορφώσουν” άντρες που επιθυμούν να γίνουν πιο αρεστοί στις συντρόφους τους.

Το trailer του πολυαναμενόμενου project του Ant1 που προβάλλεται από χθες το βράδυ, έχει το

Υπερψηφίστηκε το πολυνομοσχέδιο, με μια διαρροή

Μετά από μια επεισοδιακή συνεδρίαση κατά την οποία ανέβηκαν οι τόνοι αρκετές φορές, το πολυνομοσχέδιο υπερψηφίστηκε με 154 ψήφους υπέρ. Η κυβερνητική βουλευτής Λούκα Κατσέλη καταψήφισε τελικά το άρθρο 37 (το οποίο ψηφίστηκε με 153 ψήφους υπέρ)

Ανακοίνωση της αστυνομίας για το θάνατο του 53χρονου διαδηλωτή


Ανακοίνωση με αφορμή το θάνατο του 53χρονου διαδηλωτή εξέδωσε η Ελληνική Αστυνομία
Όπως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση στις 16.00 περίπου εντός του Ζαππείου άτομο πλησίασε αξιωματικό της Αστυνομίας, τον ενημέρωσε ότι αισθάνεται αδιαθεσία και κάθισε σε παρακείμενο παγκάκι.

Στο σημείο έσπευσαν άλλα τρία άτομα που προσπάθησαν να τον βοηθήσουν, ενώ ο αξιωματικός τηλεφώνησε στις 16.07 στο ΕΚΑΒ. Περίπου στις 16.23 έφθασε στο σημείο σταθμός του ΕΚΑΒ με δίκυκλο και λίγα λεπτά

΄Υστατη έκκληση Ευ. Βενιζέλου

Εάν δεν ψηφιστεί το πολυνομοσχέδιο σε όλες του τις διαταξεις δεν κλείνει ο προυπολολγιμός του 2011, ούτε του 2012 δεν έχει υπάρχει μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, και αυτό αφορά και το άρθρο 37, τόνισε από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος, λίγο πριν την κρίσιμη ψηφοφορία επί των άρθρων του νομοσχεδίου.


Αναφερόμενος αναλυτικά στο επίμαχο άρθρο 37 για τις εργασιακές σχέσεις και συγκεκριμένα την αποδυνάμεων των κλαδικών συμβάσεων, σημείωσε, μεταξύ άλλων πως θα μπορούσε να

΄Εκκληση Γ. Παπανδρέου για τήρηση της ευνομίας


Το σεβασμό της κυβέρνησης στις διαμαρτυρίες των πολιτών, όταν αυτές είναι ειρηνικές, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του στο υπουργικό συμβούλιο, χαιρετίζοντας «τις ειρηνικές και αξιοπρεπείς με μικρές εξαιρέσεις», όπως είπε, διαδηλώσεις των δύο τελευταίων ημερών.

«Είναι ένα ισχυρό μήνυμα ωριμότητας, και προς την κοινωνία μας, αλλά και προς τους εταίρους μας. Είναι και ένα ισχυρό μήνυμα προς όσους θέλουν να ανέχονται ή να

Αντ. Σαμαράς: Χάθηκε ένας άνθρωπος λόγω τυφλής βίας

«Η τυφλή βία των κουκουλοφόρων έκανε να χάσουμε έναν συνάνθρωπό μας σε ώρες που η κυβέρνηση είχε χάσει τον έλεγχο της κατάστασης», δήλωσε ο Αντώνης Σαμαράς σχετικά με το θάνατο του 53χρονου διαδηλωτή και εξέφρασε εκ μέρους της ΝΔ τα συλλυπητήρια του στην οικογένειά του.

«Το μεγαλύτερο όπλο αυτήν τη στιγμή», πρόσθεσε, «είναι

«Καμπανάκι» Γ. Παπανδρέου για τυχόν νέες αναβολές


Τον κώδωνα του κινδύνου για τυχόν νέες αναβολές όσον αφορά στην αντιμετώπιση της κρίσης χρέους έκρουσε κατά την εισήγησή του στο υπουργικό συμβούλιο ο Πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να υπάρξουν καθοριστικές αποφάσεις στη Σύνοδο της 23ης Οκτωβρίου.

Στέλνοντας σαφές μήνυμα προς τους Ευρωπαίους ηγέτες ο κ. Παπανδρέου ξεκαθάρισε ότι «αν δεν αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων, με καθοριστικές αποφάσεις την Κυριακή», τόσο η Ελλάδα, όσο και η Ευρώπη συνολικά, θα βρεθούν «στη δίνη μιας κρίσης χωρίς προηγούμενο, με θύματα τους απλούς πολίτες».

«Βρισκόμαστε σε ένα κομβικό σημείο, όχι μόνο για εμάς, αλλά και για την ευρωπαϊκή ιστορία», υπογράμμισε προσθέτοντας η όλη Ευρώπη βρίσκεται σε ένα οριακή στιγμή και κινδυνεύει να παρασύρει και την παγκόσμια οικονομία.

Ο κ. Παπανδρέου τόνισε ότι οι «πολύ θετικές για την Ελλάδα» οι αποφάσεις του Ιουλίου, είναι η βάση πάνω στην οποία διαπραγματεύεται η κυβέρνηση, αλλά αποδείχτηκαν, όπως είπε, σε ό,τι

Διεγράφη από το ΠΑΣΟΚ η Λούκα Κατσέλη


Διεγράφη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ η βουλευτής και πρώην υπουργός Εργασίας Λούκα Κατσέλη, επειδή καταψήφισε το άρθρο 37 του πολυνομοσχεδίου για τις κλαδικές συμβάσεις εργασίας.

Όπως ανέφερε πηγή του κυβερνώντος κόμματος στο Reuters, ο πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου έχει ήδη αποστείλει σχετική επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής.

Πλέον, το κυβερνών κόμμα διαθέτει 153 βουλευτές.


«Αδυνατώ να ψηφίσω το άρθρο 37 του πολυνομοσχεδίου ως έχει μέχρι στιγμής» είχε δηλώσει νωρίτερα από το βήμα της Βουλής, ζητώντας αναβολή της ψήφισής του επίμαχου άρθρου και επαναδιαπραγμάτευση με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων.

Αν και σημείωσε πως κατανοεί πλήρως την ευθύνη των βουλευτών να στηρίξουν την κυβέρνηση στις διαπραγματεύσεις, επισημαίνοντας μάλιστα πως γι' αυτό το λόγο ψήφισε «ναι» επί της αρχής

Καταψήφισε το άρθρο 37 η Λ. Κατσέλη


«Ναι» σε όλα, «οχι» στο άρθρο 37 του πολυνομοσχεδίου για τις κλαδικές συμβάσεις ψήφισε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και πρώην υπουργός Εργασίας Λούκα Κατσέλη κατά την ονομαστική ψηφοφορία επί των άρθρων του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια της Βουλής.

«Αδυνατώ να ψηφίσω το άρθρο 37 του πολυνομοσχεδίου ως έχει μέχρι στιγμής» είχε δηλώσει νωρίτερα από το βήμα της Βουλής, ζητώντας αναβολή της ψήφισής του επίμαχου άρθρου και επαναδιαπραγμάτευση με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων.

Αν και σημείωσε πως κατανοεί πλήρως την ευθύνη των βουλευτών να στηρίξουν την κυβέρνηση στις διαπραγματεύσεις, επισημαίνοντας μάλιστα πως γι' αυτό το λόγο ψήφισε «ναι» επί της αρχής στο πολυνομοσχέδιο, εξήγησε τους λόγους για τους οποίους αντιτίθεται στο άρθρο αυτό για τις

Λούκα Κατσέλη: Αδυνατώ να ψηφίσω το άρθρο 37

«Αδυνατώ να ψηφίσω το άρθρο 37 του πολυνομοσχεδίου ως έχει μέχρι στιγμής» δήλωσε από το βήμα της Βουλής η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και πρώην υπουργός Εργασίας Λούκα Κατσέλη, κατά την κρίσιμη συζήτησης επί της ψήφισής του στην Ολομέλεια της Βουλής.


Αν και σημείωσε πως κατανοεί πλήρως την ευθύνη των βουλευτών να στηρίξουν την κυβέρνηση στις διαπραγματεύσεις, επισημαίνοντας μάλιστα πως γι' αυτό το λόγο ψήφισε «ναι» επί της αρχής στο πολυνομοσχέδιο, εξήγησε τους λόγους για τους οποίους αντιτίθεται στο άρθρο αυτό για τις εργασιακές σχέσεις.

Μεταξύ άλλων, τόνισε πως η κατάργηση της αρχής της ευνοικότερης ρύθμισης σε συνδυσαμό με το πάγωμα της επέκτασης των κλαδικών συμβάσεων οδηγούν σε ύφεση, δεν βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα και δεν καταπολεμούν την ανεργία. Προέβλεψε μάλιστα πως αυτές ρυθμίσεις θα έχουν ως αποτέλεσμα μια γενικευμένη και ανεξέλεγκτη μείωση μισθών, που θα αφαιρέσει πολλά

Αλέκα Παπαρήγα: Εξοργίζει ο εκβιασμός της κυβέρνησης


«Ο εκβιασμός δεν θα περάσει στον ελληνικό λαό, θα γίνει μπούμερανγκ», παρατήρησε από το βήμα της Βουλής η Αλέκα Παπαρήγα, με αφορμή τις πιέσεις που ασκεί η κυβέρνηση στην ολομέλεια για την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου.

Όπως είπε, ο εκβιασμός που γίνεται από την πλευρά της κυβέρνησης είναι ανυπόφορος και εξοργίζει, ο λαός είναι εξοργισμένος. Επιπλέον, η γ.γ. της ΚΕ του ΚΚΕ σημείωσε ότι «η οργή και η αγανάκτηση είναι πολύ μεγάλη και ο εκβιασμός δεν απευθύνεται μόνο στους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ».

«Εκβιάζεται», συμπλήρωσε, «ένας ολόκληρος λαός».

Επανερχόμενη στις σημερινές συγκρούσεις μελών του ΠΑΜΕ- αντεξουσιαστών στο Σύνταγμα, η κ. Παπαρήγα έκανε λόγο για προσχεδιασμένη επίθεση και υποστήριξε ότι μέσα στο μπλοκ των

Παντελής Οικονόμου: Η πατρίδα γυρίζει σελίδα

Βέβαιος ότι η πλειοψηφία του κοινοβουλευτικού σώματος θα εγκρίνει το πολυνομοσχέδιο εμφανίστηκε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Παντελής Οικονόμου, διαβεβαιώνοντας τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ότι στόχος των προσπαθειών της κυβέρνησης είναι να γλιτώσει η χώρα της χρεοκοπία.


Απευθυνόμενος στους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, οι οποίοι όπως είπε, έχουν ανάγκη από ένα παρηγορητικό λόγο, ο κ. Οικονόμου δεσμεύθηκε ότι «από αύριο τίποτα δεν θα είναι όπως σήμερα».

«Τίποτα απ’ ότι χάνεται δεν είναι για πάντα, κάθε προσπάθεια γίνεται για να γυρίσουμε σελίδα. Κι αν σήμερα η προσπάθεια είναι για να γλιτώσουμε τη χρεοκοπία, από αύριο η προσπάθεια θα είναι για

Επιβεβαίωσε το θάνατο του Καντάφι ο Μ. Τζιμπρίλ


Το θάνατο του Μουαμάρ Καντάφι επιβεβαίωσε ο μεταβατικός πρωθυπουργός της Λιβύης Μαχμούντ Τζιμπρίλ, τονίζοντας πως έχει έρθει η ώρα οι Λίβυοι να δημιουργήσουν μία νέα ενωμένη Λιβύη.
Ο Τζιμπρίλ ανέφερε ακόμη ότι ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες θέλουν το γιο του, Σαΐφ αλ Ισλάμ να εγκαταλείπει τη Σύρτη με αυτοκινητοπομπή.

Κάλεσε επίσης τις αρχές της Αλγερίας να παραδώσουν στη Λιβύη τα μέλη

Νεκρός διαδηλωτής από ανακοπή καρδιάς

΄Ενας νεκρός διαδηλωτής -που κατέληξε από ανακοπή καρδιάς- και δεκάδες τραυματίες είναι ο απολογισμός των σημερινών ταραχών στο κέντρο της Αθήνας.

Ο άτυχος άνδρας ηλικίας 53 ετών ήταν οικοδόμος συνδικαλιστής και μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, τη στιγμή που εξελίσσονταν οι συγκρούσεις μεταξύ κουκουλοφόρων - μελών του ΠΑΜΕ.

Ερευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου του διέταξε η προϊσταμένη της εισαγγελίας Πρωτοδικών Ελένη Ράικου, ενώ στο νοσοκομείο έσπευσε εισαγγελικός λειτουργός.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε ο «Ευαγγελισμός», o διαδηλωτής διακομίστηκε από την Αίγλη του Ζαππείου χωρίς σφυγμούς, ενώ δεν έφερε τραύματα. Στο ανακοινωθέν σημειώνεται ακόμη πως έγινε προσπάθεια ανάνηψης χωρίς επιτυχία.

Επιδιώκοντας να προλάβει ενδεχόμενες αντιδράσεις λόγω του συμβάντος, ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Μανώλης Οθωνας έσπευσε να διευκρινίσει ότι ο άτυχος άνδρας -που ήταν

Ένας στους δύο CEOs βλέπει χρεοκοπία


Επιδείνωση του οικονομικού κλίματος το τρίτο τρίμηνο του 2011 και μεγαλύτερη απαισιοδοξία στις προσδοκίες των CEOs για το επόμενο έτος καταγράφει η τριμηνιαία έρευνα των ΕΑΣΕ/ICAP Group η οποία δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Όπως αναφέρεται στην έρευνα, που διεξάγεται στους Διευθύνοντες Συμβούλους/Γενικούς Διευθυντές των μεγαλυτέρων ελληνικών επιχειρήσεων από την Εταιρεία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) σε συνεργασία με την ICAP Group, ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος (ΕΑΣΕ/ICAP-CEO General Index) σημείωσε νέα πτώση στις 81 μονάδες το τρίτο τρίμηνο.

Ο γενικός δείκτης επηρεάστηκε αρνητικά από τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα σχετικά με την επιλογή βιώσιμου σχεδίου επίλυσης της ελληνικής κρίσης χρέους, καθώς και τις δυσοίωνες προβλέψεις για την πορεία της Ελληνικής οικονομίας. Παράλληλα, ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης παρουσίασε μικρή μείωση έναντι του προηγούμενου τριμήνου στις 71 μονάδες, αλλά αρκετά

Φήμες για αναβολή της Συνόδου Κορυφής

Έντονη φημολογία κυκλοφορεί στο γερμανικό Τύπο ότι συζητείται αναβολή της Συνόδου Κορυφής της Κυριακής.

Η Die Welt γράφει ότι οι συνομιλίες έχουν κολλήσει λόγω διαφωνιών,

Δεκάδες τραυματίες στον Ευαγγελισμό

Δεκάδες είναι οι τραυματίες που έχουν μεταφερθεί στον Ευαγγελισμό μετά τα βίαια επεισόδια που ξέσπασαν στο Σύνταγμα.

Ένας από αυτούς φέρει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, λόγω πτώσης από ύψος και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο.

Το ΕΚΑΒ καταβάλει προσπάθειες

Προς άχρηστους Ελληναράδες


Me lene Taki kai ergazome stin Aleksandroupoli ws Mixanikos.

Re ilithioi palio karagiozides..axristoi Ellinares Dimosio ypaliliskoi...pou tin exete dei kai oi ''rigmenoi'' tis ypothesis.Giati den lete sto kosmo re karagiozides oti to kanate gia na volepsete ton kolo sas kai mono?

Giati den louzeste me tin alitheia ligaki, kai na peite ston kosmo : ''Ne re.O babas mou, h mama mou exoun meson gia na me xwsoun kai na me sproksoun, giafto ksekinisa na diavazw kai na dwsw ASEP.Giati fovame na vgw stin agora ergasias, h akoma kai an vgika, eine stivos kai den adexw.Eime volepsakias,adiaforo gia tin xwra, as exoun 35.000.000 parapano ypaloilous, egw tha bw gia na pernw ton misthako mou kai st'arxidia mou ola''.

Alla etsi einai, opianou malaka tou karfothei kati safti tin xwra paei kai kleinei spitia,dromous,aerodromia,limania...toso malakes eimaste..pou periorizoume tin eleftheria tou pappou,tis giagias,tou foukara pou trexei apo to vrady ews to prwi stin viopali, epeidi esas sas riksane...ma toso zwa kai anideoi...

Giati den lete re malakistiria episis sto kosmo, oti ews otou arxisete na doulevete, oooooolo afto to diastima, apo tin imera tou diorismou sas, tha to plirwthite efapax????????????e??????????Anergo me ton

Νέα στάση εργασίας αύριο στην ΕΡΤ

Σε στάση εργασίας από τις 13.00 ως τις 16.00 θα προχωρήσουν αύριο οι δημοσιογράφοι στην ΕΡΤ. Σε σημερινή γενική συνέλευση που πραγματοποίησαν, αποφάσισαν να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις κόντρα στο πολυνομοσχέδιο και στα μέτρα της κυβέρνησης.

Οι εργαζόμενοι θα συζητήσουν αύριο

Δεν αποκλείει ελληνική χρεοκοπία ο Σόιμπλε

Ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών δήλωσε σε κοινοβουλευτική επιτροπή της χώρας ότι πλέον δεν αποκλείει το ενδεχόμενο ελληνικής χρεοκοπίας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της οικονομικής εφημερίδας, Handelsblatt, ο κ. Σόιμπλε αναφερόμενος στο κούρεμα του ελληνικού χρέους, δήλωσε πως «δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ελληνικής χρεοκοπίας».

Σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF), ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών ανέφερε ότι «δεν υπάρχει απόφαση στην Ευρώπη ως προς την μόχλευση των κεφαλαίων του», επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά το ρήγμα που υπάρχει στους

Γιατί δεν μαζεύουν τους κουκουλοφόρους;

Τι κάνει η Ελληνική Αστυνομία;

Θα έχουμε θύματα, δεν το βλέπουν;

Γιατί δεν γίνονται συλλήψεις;

Μια χούφτα αναρχικοί είναι! Μήπως ανάμεσά τους

Κάνουν έκκληση για γιατρό στην πλατεία Συντάγματος

Ένταση επικρατεί στην πλατεία Συντάγματος αυτήν την ώρα με τους κουκουλοφόρους να πετούν αντικείμενα και μολότοφ εναντίον των διαδηλωτών και μελών του ΠΑΜΕ.

Όλα ξεκίνησαν όταν οι αντιεξουσιαστές προσπάθησαν να σπάσουν νωρίτερα το μπλόκο του ΠΑΜΕ.Οι διαδηλωτές προσπάθησαν να τους απωθήσουν χωρίς αποτέλεσμα

Ο Καντάφι είναι νεκρός, λένε οι αντικαθεστωτικοί. Video

Νεκρός είναι ο πρώην ισχυρός άνδρας της Λιβύης Μουαμάρ Καντάφι, σύμφωνα με έναν επικεφαλής του Εθνικού Μεταβατικού Συμβουλίου.

Ο Καντάφι υπέκυψε στα τραύματά του, είπε ο εκπρόσωπος των αντικαθεστωτικών, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ενώ τραυματίστηκε κατά τη σύλληψή του κοντά στη Σύρτη.

Η πληροφορία πάντως δεν έχει μέχρι στιγμής επιβεβαιωθεί από καμία άλλη πηγή.

Νωρίτερα, εκπρόσωπος του Μεταβατικού Συμβουλίου της Λιβύης είχε ανακοινώσει τη σύλληψη του Καντάφι περιγράφοντας μάλιστα και λεπτομέρειες όπως ότι ο Συνταγματάρχης επιχειρούσε να διαφύγει με αυτοκινητοπομπή από τη Σύρτη- την ώρα που την καταλάμβαναν οι αντικαθεστωτικοί-

Τι γράφει ο γερμανικός Τύπος για την Ελλάδα


Στο επίκεντρο της ειδησεογραφίας της Γερμανίας βρίσκεται και σήμερα η Ελλάδα, με τον Τύπο να φιλοξενεί εκτενή δημοσιεύματα σχετικά με την κρίσιμη ψηφοφορία επί του πολυνομοσχεδίου, τις αντιδράσεις των πολιτών και τις διαβουλεύσεις για την εξεύρεση λύσης στην κρίση χρέους.
«Η Αθήνα βυθίζεται στο χάος» γράφει η εφημερίδα Kölner Stadtanzeiger της Κολωνίας και συμπληρώνει: «Από τη σημερινή ψηφοφορία εξαρτάται η επόμενη δόση των δανείων σωτηρίας.

Εάν δεν δοθούν τα χρήματα, τότε η χρεοκοπία της Ελλάδας είναι ζήτημα ολίγων εβδομάδων».

«”Δως μοι πα στω και ταν γαν κινάσω” (δωσ’ μου σημείο να στηριχθώ και θα κινήσω τη γη» έλεγε ο Έλληνας Αρχιμήδης. Σήμερα πρέπει να θυμηθούμε τα λόγια του, γιατί φαίνεται δεδομένη η απόφαση των ηγετών της Ευρωζώνης να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους με τη δύναμη του μοχλού. Πού είναι όμως το σταθερό σημείο που ζητούσε ο Αρχιμήδης; Οι Ευρωπαίοι ηγέτες βρίσκονται σε κινούμενη άμμο», παρατηρεί η ίδια εφημερίδα, ενώ «ηράκλειο άθλο» αποκαλεί την

΄Αννα Διαμαντοπούλου: Οφείλουμε να υψώσουμε το ανάστημά μας

Εμείς, ως Έλληνες βουλευτές, πρέπει πάνω από όλα να απαιτήσουμε και να επιβάλουμε την εθνική συνεννόηση, διεμήνυσε από το βήμα της Βουλής η υπουργός Παιδείας Αννα Διαμαντοπούλου, υπογραμμίζοντας με τη σειρά της την αναγκαιότητα ψήφισης του πολυνομοσχεδίου.


Παράλληλα, τόνισε ότι «η ψήφιση αυτού του νομοσχεδίου είναι μία προϋπόθεση για την αξιόπιστη παρουσία μας στη διαπραγμάτευση των επόμενων ημερών, που απαιτεί εθνικό πλαίσιο».

«Σήμερα, εμείς έχουμε το βάρος. Και εμείς, όποιοι και να είμαστε, οφείλουμε να σηκωθούμε, να υψώσουμε το ανάστημά μας, στις ανάγκες της εποχής», είπε χαρακτηριστικά η κ. Διαμαντοπούλου και στον ίδιο τόνο συνέχισε: «Κάθε βουλευτής μας έχει οδύνη για το κάθε άρθρο. Έχει πρόβλημα αρχών

Αντιεξουσιαστές και ΠΑΜΕ ήρθαν στα χέρια

Νεαροί που ανήκουν στον αντιεξουσιαστικό χώρο συγκρούονται με μέλη του ΠΑΜΕ στα «λουλουδάδικα». Οι μάχες είναι σώμα με σώμα ενώ πριν λίγο τα το ΠΑΜΕ δέχτηκαν πέτρες αλλά και μολότοφ από τους κουκουλοφόρους.

Υπάρχουν τραυματίες από την πλευρά του ΠΑΜΕ ενώ η Αμαλίας έχει μετατραπεί σε πεδίο μάχης με

Στους χάρτες της Google οι αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας


Ενας σύγχρονος συγκοινωνιακός διαδραστικός χάρτης, καρπός της συνεργασίας του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών με την Google, λειτουργεί πλέον στο Διαδίκτυο. Μάλιστα, η Google υπόσχεται εκπλήξεις τις επόμενες ημέρες στους δρόμους της Αθήνας, προκειμένου το κοινό να γνωρίσει και να δοκιμάσει τη νέα υπηρεσία.

Η εφαρμογή που ενσωματώνει στους χάρτες της Google τις πληροφορίες για τις διαδρομές των λεωφορείων, του μετρό, του ηλεκτρικού, του τρόλεϊ, του τραμ και του προαστιακού, προσφέρει στο επιβατικό κοινό την δυνατότητα επιλογής της βέλτιστης διαδρομής με τα μέσα μαζικής μεταφοράς,

Έτσι, η Αθήνα μπήκε στο διεθνές δίκτυο των 471 πόλεων που έχουν ήδη ενταχθεί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα της Google. Σκοπός του Google Transit, όπως και ονομάζεται, είναι η διευκόλυνση του επιβατικού κοινού στον προγραμματισμό των καθημερινών του μετακινήσεων με

Συνελήφθη ο Καντάφι;

Τον πρώην ισχυρό άνδρα της Λιβύης συνέλαβαν δυνάμεις του εθνικού Μεταβατικού Συμβουλίου της χώρας, σύμφωνα με εκπρόσωπο του Συμβουλίου.

Πληροφορίες από την ίδια πηγή, όπως μεταδίδει το Reuters, ανέφεραν πως ο Συνταγματάρχης είναι τραυματισμένος στα πόδια.

«Συνελήφθη. Είναι τραυματισμένος και στα δύο πόδια και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο», δήλωσε στο

«Ναι μεν, αλλά» από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ

Το παράδειγμα της Βάσως Παπανδρέου ακολουθούν ο ένας μετά τον άλλο οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ οι οποίοι καταβάλλουν απεγνωσμένες προσπάθειες προκειμένου να δικαιολογήσουν την θετική ψήφο τους στο πολυνομοσχέδιο και όχι μόνο.

Έτσι μετά την Βάσω Παπανδρέου που δήλωσε από το βήμα της Βουλής ότι ψηφίζει για τελευταία φορά αλλά απαιτεί αλλαγή πολιτικής στο μέλλον, αυτή τη στιγμή στη Βουλή διακινείται κείμενο βουλευτών του ΠΑΣΟΚ μεταξύ των οποίων είναι οι κ.Κουτμερίδης, Θεοδωρίδης και Μαγκούφης, στο οποίο λίγο πολύ γνωστοποιούν στον πρωθυπουργό ότι ακολουθούν την ίδια γραμμή.

Στο κείμενο αναφέρεται ότι στηρίζουν την κυβέρνηση και τον Γ. Παπανδρέου ψηφίζοντας αυτή την κρίσιμη στιγμή το πολυνομοσχέδιο, αλλά ζητούν αλλαγή πολιτικής, αρχής γενομένης από το

Τρόικα: Εξαιρετικά ανησυχητική η δυναμική του χρέους

Η δυναμική του ελληνικού χρέους παραμένει εξαιρετικά ανησυχητική, αναφέρουν στην έκθεσή τους οι ελεγκτές της τρόικας, ενώ κρίνουν

Ευρεία σύσκεψη στη Ν.Δ. υπό τον Α. Σαμαρά

Σε εξέλιξη βρίσκεται ευρεία σύσκεψη του Α. Σαμαρά με το οικονομικό κυρίως επιτελείο του ενόψει της μετάβασης αύριο στις Βρυξέλλες προκειμένου ο πρόεδρος της Ν.Δ. να μετάσχει στην σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού κόμματος.

Το ερώτημα πιθανότατα αυτό συζητείται αυτή την ώρα-είναι ποια θα είναι η στάση του Α. Σαμαρά αν στην συνεδρίαση του ΕΛΚ στην οποία μετέχουν οι ηγέτες ολόκληρης της ευρωζώνης, υποστηριχθεί η λύση του δραστικού κουρέματος του ελληνικού χρέους.

Στη φάση αυτή, οι επιτελείς του Α. Σαμαρά σημειώνουν απλώς στο ότι ο πρόεδρος της Ν.Δ. θα

«Ψαλίδι» στους εισακτέους των στρατιωτικών σχολών

Μειώνεται ο αριθμός των εισαγομένων στις στρατιωτικές σχολές Αξιωματικών και Υπαξιωματικών.

Η σχετική κατεύθυνση, με εισήγηση του υπουργού Αμυνας Π. Μπεγλίτη στο Συμβούλιο των Αρχηγών (ΣΑΜ) την επόμενη εβδομάδα, θα εξειδικευθεί από τον κάθε κλάδο στο

Γ. Ραγκούσης: Η χώρα πρέπει να πατήσει γκάζι


Κάλεσμα στην ΚΟ του ΠΑΣΟΚ να πάρει τις αποφάσεις που χρειάζονται για να σταθεί η χώρα όρθια «να μη γονατίσει και άρα αυτός ο τόπος να έχει αύριο» απηύθυνε από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Υποδομών Γιάννης Ραγκούσης.

Έθεσε μάλιστα το δίλημμα, ή να ληφθούν οι απαραίτητες αποφάσεις ή «να ακολουθούσαμε κι εμείς τον εύκολο δρόμο της δημαγωγίας και του λαϊκισμού, της αποβολής από την πλάτη μας αυτών των ιστορικών ευθυνών».

Όπως είπε, «αν κάτι προέχει για τον τόπο δεν είναι εμείς σήμερα να καταδείξουμε την ιστορική και πολιτική ανεντιμότητα που εκδηλώνεται από όλους εκείνους που βρήκαν τον εύκολο στόχο».

Ο κ. Ραγκούσης κατηγόρησε την αξιωματική αντιπολίτευση για τη στάση που τηρεί, χρεώνοντάς της

Βάσω Παπανδρέου: Ψηφίζω και έχω συνειδησιακό πρόβλημα


Την απόφασή της να ψηφίσει τελικά και το άρθρο 37 του πολυνομοσχεδίου του ΥΠΟΙΚ, ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής η Βάσω Παπανδρέου, μετά από συνάντηση που είχε με τον Πρωθυπουργό.

Ψήφισα κατά αρχήν το ν/σ και είχα αποφασίσει να μην ψηφίσω το άρθρο 37 για συμβολικούς λόγους, για να στείλουμε ένα μήνυμα ότι εκτός από τις κόκκινες γραμμές της τρόικας, υπάρχουν και οι δικές μας κόκκινες γραμμές, ανέφερε στην παρέμβασή της από το βήμα της Βουλής η πρώην

«Ο λαός θα μας επιτεθεί χειρότερα αν δεν περάσουν τα μέτρα»

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος κάλεσε και πάλι, από το βήμα της Βουλής, τους βουλευτές να ψηφίσουν το κρίσιμο νομοσχέδιο. «Αν δεν ψηφιστεί στο σύνολο του το πολυνομοσχέδιο δε χρειάζεται να πάω αύριο στο Eurogroup και την Κυριακή στη σύνοδο κορυφής ο πρωθυπουργός», είπε ο υπουργός Οικονομκών και πρόσθεσε: «Για να πετύχουμε στη διαπραγμάτευση χρειαζόμαστε εισιτήριο αξιοπιστίας. Και αυτό είναι η υπερψήφιση του νομοσχεδίου».

Ο Βενιζέλος σημείωσε ότι η οργή του κόσμου θα είναι μεγαλύτερη αν δεν περάσουν τα μέτρα. «Προσέξτε κύριοι

«Ο κόσμος αντιδρά διότι βλέπει ότι δεν έχουμε αποδώσει δικαιοσύνη»

«Οφείλουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να σχηματίσουν ένα μεγάλο εθνικό μέτωπο» τονίζει ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στο 24h. «Η σιωπηρή πλειοψηφία των πολιτών τάσσεται υπέρ μίας ευρείας συνεννόησης των πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων» συμπληρώνει ο υπουργός Ανάπτυξης.

«Οι συνάδελφοί μου (Λοβέρδος, Διαμαντοπούλου και Ραγκούσης) επισημαίνουν πράγματα με τα οποία δε θα μπορούσε να διαφωνήσει κανείς. Βρισκόμαστε όμως στην πιο κρίσιμη ώρα της μάχης και δε νομίζω ότι έχουμε την πολυτέλεια να βλέπουμε την επόμενη ημέρα» αναφέρει για την επιστολή των τριών βουλευτών στον πρωθυπουργό.

Εν αναμονή της συμφωνίας για «κούρεμα» μεγαλύτερο του 21% που προβλέπει η συμφωνία της 21ης Ιουλίου και με δεδομένη την ένταση που υπάρχει στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, πολλοί λένε ότι οι εκλογές είναι θέμα ημερών. Υπό ποίες προϋποθέσεις θα μπορούσαν να γίνουν;
Σήμερα, έχουμε φτάσει σ’ ένα σημείο-καμπή, όπου παλεύουμε για μια οριστική λύση, για να τελειώνουμε με την αβεβαιότητα που υπονομεύει τις προσπάθειες ενός ολόκληρου λαού. Έχουμε φτάσει σ’ ένα σημείο όπου η Ευρώπη καλείται να λάβει τις σοβαρές αποφάσεις για να γυρίσουμε

Γ. Καρατζαφέρης: Οδηγούν τη χώρα σε ανήκεστη βλάβη


Το αίτημά του για παραίτηση του πρωθυπουργού και σχηματισμό νέας κυβέρνησης που θα μπορεί να βγάλει τη χώρα από τη στενωπό, επανέλαβε ο πρόεδρος του ΛΑ..Ο.Σ. Γ. Καρατζαφέρης από το βήμα της Βουλής.

Mπορεί να μας πεί η κυβέρνηση ότι αυτά τα βάναυσα μέτρα θα είναι και τα τελευταία, διερωτήθηκε ο κ. Καρατζαφέρης και επανέλαβε το αίτημά του για παραίτηση του πρωθυπουργού και σχηματισμό νέας κυβέρνησης.

Όπως επεσήμανε, ακόμα και κυβερνητικοί βουλευτές παραδέχθηκαν ότι η σημερινή κατάσταση δεν είναι υπόθεση ενός κόμματος. Προηγήθηκε παρέμβαση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Λιντζέρη, ο οποίος παρατήρησε ότι καμία μονοκομματική κυβέρνηση δεν μπορεί να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης. Μάλιστα, αναφερόμενος στο πολυνομοσχέδιο μίλησε για «ψήφο ανάγκης και αναμονής για λυτρωτικές

Νέα 48ωρη απεργία της ΠΝΟ

Σε νέα 48ωρη απεργία προχωράει η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία με τα πλοία να παραμένουν δεμένα στα λιμάνια όλης της χώρας μέχρι και την Κυριακή 23/10 στις 6 το πρωί.

Υπενθυμίζεται ότι η απεργία των ναυτεργατών έληγε αυτήν την Παρασκευή στις 6 το πρωί, όμως οι εργαζόμενοι κατηγορώντας την κυβέρνηση για αδιαφορία και έλλειψη

Τι θα έκανες, αν βρισκόσουν σε τέτοιο δίλημμα;


Το τεστ έχει μόνο 1 ερώτηση, αλλά είναι πολύ σημαντική! Δίνοντας μια ειλικρινή απάντηση θα καθορίσει το φιλότιμο σου!

Το τεστ περιέχει μια τυχαία, εντελώς φανταστική περίσταση όπου ΕΣΥ καλείσαι να πάρεις μια απόφαση! Θυμήσου ότι η απάντηση σου πρέπει να είναι ειλικρινής.

Διάβασε τα παρακάτω και δώσε ιδιαίτερη σημασία σε κάθε γραμμή!

Η ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ


Είσαι στην προβλήτα του Πειραιά. Γύρω σου κυριαρχεί το χάος, που προκάλεσαν ακραία καιρικά φαινόμενα, ένας τρομακτικός άνεμος και πολλαπλές πλημμύρες. Είναι μια καταστροφή βιβλικών διαστάσεων. Είσαι δημοσιογράφος – φωτογράφος, που δουλεύει για μία πολύ μεγάλη εφημερίδα, και είσαι παγιδευμένος μέσα στην μέση αυτής της καταστροφής!!

Η κατάσταση είναι φοβερή! Προσπαθείς να τραβήξεις φωτογραφίες που θα καθορίσουν την καριέρα σου. Σπίτια καταστρέφονται, άνθρωποι ουρλιάζουν, άλλοι εξαφανίζονται κάτω από τα νερά! Η φύση τα καταστρέφει όλα.


ΤΟ ΤΕΣΤ

Ξαφνικά βλέπεις έναν άνθρωπο μέσα στο νερό! Παλεύει για τη ζωή του προσπαθώντας να μη τον καταπιούν τα κύματα! Πλησιάζεις… και σου μοιάζει οικείος! Ξαφνικά καταλαβαίνεις ποιος είναι!
Είναι ο Πρωθυπουργός !!! Την ίδια στιγμή βλέπεις τεράστια κύματα να κατευθύνονται καταπάνω του έτοιμα να τον πνίξουν!

 Έχεις 2 επιλογές:

1) Μπορείς να σώσεις την ζωή του Πρωθυπουργού, ή

2) Να τραβήξεις μια δραματική φωτογραφία που αναπαριστά τον θάνατο ενός από τους πιο αμφιλεγόμενους πρωθυπουργούς της Ελλάδος και γνωστό στην Ευρώπη, για το «δόσιμο-εκχώρηση» της πατρίδας του στο ΔΝΤ !

Η ΕΡΩΤΗΣΗ:

Εδώ είναι η ερώτηση και παρακαλώ απαντήστε ειλικρινά:

Εικόνες απ’ το μέλλον ...

Το φιδάκι του ... ΙΚΑ


Περικύκλωση της Βουλής


Πλήθος κόσμου έχει ήδη συγκεντρωθεί στο Σύνταγμα, στο πλαίσιο του συλλαλητηρίου ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ αλλά και του καλέσματος του ΠΑΜΕ για περικύκλωση της Βουλής, εν όψει της ψηφοφορίας επί των άρθρων του πολυνομοσχεδίου το απόγευμα.

Κλειστοί είναι όλοι οι δρόμοι γύρω από το Σύνταγμα. Και σήμερα οι συρμοί του Μετρό θα διέρχονται από τους σταθμούς «Σύνταγμα» και

Διαφωνία ΔΝΤ - ΕΕ για τη βιωσιμότητα του χρέους


Πολύ αισιόδοξες κρίνει το ΔΝΤ τις εκτιμήσεις της ΕΕ σχετικά με τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους, σύμφωνα με ευρωπαίους αξιωματούχους, οι οποίοι αναφέρουν επίσης ότι ο διεθνής οργανισμός αναμένει τη σύνοδο κορυφής της Κυριακής, προκειμένου να έχει μία ξεκάθαρη εικόνα πριν από την αποδέσμευση της έκτης δόσης.

«Το ΔΝΤ πιστεύει ότι οι εκτιμήσεις των άλλων εταίρων της τρόικας είναι υπεραισιόδοξες», σημειώνει πηγή που επικαλείται το πρακτορείο Reuters. Αλλη πηγή από την ΕΕ, αναφερόμενη στη σύνοδο του Σαββατοκύριακου, τονίζει ότι «το ΔΝΤ σίγουρα θα θέλει να δει προηγουμένως που

Συνάντηση Κ. Παπούλια - Αντ. Σαμαρά την Παρασκευή

Τον αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνη Σαμαρά, θα δεχθεί την Παρασκευή στις 12.00 μ.μ.

Γέροντας Παΐσιος: Προφητείες σοκ για τους πολιτικούς της Ελλάδος!

Ο γέροντας είναι γνωστός στο Πανελλήνιο για το προφητικό του χάρισμα.Σας παρουσιάζουμε λοιπόν κάποιες χαρακτηριστικές και εξαιρετικά ενδιαφέρουσες προφητείες του για τους Έλληνες πολιτικούς και απο ότι φαίνεται αφορούν την εποχή μας:Είναι κρίμα , γιατί σήμερα κατόρθωσε ο διάβολος κι αιχμαλώτισε τις ηγεσίες. Κλαίω την Ελλάδα . Δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο σήμερα . Η Ελλάδα για να σωθεί , πρέπει όλοι οι ηγέτες της όπου και αν βρίσκονται , να πάνε εξορία .Να φύγουν , γιατί παρόντες μολύνουν .

(Λόγοι χάριτος και σοφίας, π. Μάξιμος Αγιορείτης, 2001, Άγιον Όρος)

Αργότερα, επισκέφθηκα τον Γέροντα μαζί με έναν φίλο μου σμήναρχο, γύρω στα τέλη Οκτωβρίου 1993 και του εξέφρασα την ανησυχία μου γι' αυτά που συμβαίνουν από τους κυβερνώντες στην πατρίδα μας.

Ο Γέροντας απάντησε : -Μη φοβάσαι. Ο Θεός δεν θα επιτρέψει να γίνει κακό , αλλά θα γίνουν όμως πράματα και θάματα που δεν θα εξηγούνται με τη λογική. Ο κόσμος θα τους σιχαθεί και θα τους