www.kryfokamari.blogspot.com

Τρίτη, 27 Απριλίου 2010

ΠΟΜΙΔΑ: Οι ρυθμίσεις του νέου φορολογικού νόμου για ιδιοκτήτες ακινήτων

Πληροφορίες για τις ρυθμίσεις του νέου φορολογικού νόμου που αφορούν τους ιδιοκτήτες ακινήτων δίνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων.

Συγκεκριμένα, αναφέρει τα ακόλουθα:

* Στη φορολογία κεφαλαίου καταργείται το ΕΤΑΚ και επανέρχεται ο διαβόητος ετήσιος Φόρος Ακίνητης Περιουσίας, με φορολογικό συντελεστή έως και 2%, ακόμη και στα απρόσοδα ακίνητα.

* Στη φορολογία εισοδήματος, καθιερώνεται τεκμήριο διαβίωσης σε ιδιόκτητη κατοικία, καταργείται ουσιαστικά η φοροαπαλλαγή των δαπανών επισκευών κτιρίων, ενώ η φορολόγηση μισθωμάτων παραμένει, παρά τις περί του αντιθέτου εξαγγελίες πάνω από την νέα φορολογική κλίμακα, αφού δεν καταργείται ο συμπληρωματικός φόρος επί των μισθωμάτων.

* Στις συναλλαγές επί ακινήτων, όπως ανακοίνωσε λεπτομερώς και ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος, σημειώνονται οι εξής σημαντικές αλλαγές:

1. Καταργούνται ο φόρος αυτομάτου υπερτιμήματος και το τέλος συναλλαγής ακινήτων.

2. Αναπροσαρμόζονται οι συντελεστές φόρου μεταβίβασης ακινήτων ως εξής: 8% για το μέχρι 20.000 ευρώ τμήμα της αξίας του μεταβιβαζόμενου ακινήτου και 10% για το πέραν του ποσού αυτού τμήμα της. Η ύπαρξη ή μη πυροσβεστικής υπηρεσίας στην περιοχή δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του φόρου.

3. Συνδέεται η χορήγηση της απαλλαγής πρώτης κατοικίας με την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου και το είδος του αγοραζόμενου ακινήτου. Συγκεκριμένα χορηγείται απαλλαγή για αγορά κατοικίας : στον άγαμο μέχρι ποσού αξίας 200.000 ευρώ και στον έγγαμο μέχρι ποσού αξίας 250.000 ευρώ, που προσαυξάνεται κατά 25.000 ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα αυτού και κατά 30.000 ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα. Στον έγγαμο με αναπηρία τουλάχιστον 67%
χορηγείται απαλλαγή μέχρι ποσού αξίας 275.000 ευρώ. Στο ποσό της απαλλαγής περιλαμβάνεται πλέον και η αξία μιας θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου για επιφάνεια έως 20 τ.μ. και ενός αποθηκευτικού χώρου, επίσης για επιφάνεια έως 20 τ.μ., υπό την προϋπόθεση ότι βρίσκονται στο ίδιο ακίνητο και αποκτώνται ταυτόχρονα με το ίδιο συμβόλαιο αγοράς.

4. Χορηγείται απαλλαγή για αγορά οικοπέδου στον άγαμο μέχρι ποσού αξίας 50.000 ευρώ και στον έγγαμο μέχρι ποσού αξίας 100.000 ευρώ. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 10.000 ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα του αυτού και κατά 15.000€ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα του. Οι ως άνω προϋποθέσεις ισχύουν ανάλογα και στις περιπτώσεις απόκτησης πρώτης κατοικίας λόγω γονικής παροχής και λόγω κληρονομιάς.

5. Χορηγείται απαλλαγή πρώτης κατοικίας και στους κατοίκους τρίτων χωρών (εκτός Ε.Ε.), εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις τού επί μακρόν διαμένοντος στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 150/2006 (ΦΕΚ 160Α΄).

6. Καταργείται η απαλλαγή πρώτης κατοικίας για τους Έλληνες ή ομογενείς του εξωτερικού που δεν κατοικούν στην Ελλάδα κατά το χρόνο της αγοράς.

7. Δεν χορηγείται απαλλαγή πρώτης κατοικίας πριν από την παρέλευση πέντε ετών από τη μεταβίβαση (είτε με επαχθή είτε με χαριστική αιτία) από τον αγοραστή ή τη σύζυγο ή τα ανήλικα τέκνα αυτού, ιδανικού μεριδίου επί κατοικίας ή οικοπέδου, το εμβαδόν των οποίων πληρούσε κατά το χρόνο της μεταβίβασης τις στεγαστικές τους ανάγκες. Η ίδια ρύθμιση ισχύει και για τη μεταβίβαση του δικαιώματος επικαρπίας ή οίκησης επί ακινήτου.

8. Παραγράφεται το δικαίωμα του Δημοσίου για επιβολή και είσπραξη φόρου από υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών, στις οποίες η φορολογική υποχρέωση έχει γεννηθεί μέχρι και 31/12/1994.

9. Καταργείται η αναβολή φορολογίας για τα ρυμοτομούμενα ή υπό απαλλοτρίωση ακίνητα, στις υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών και χορηγείται ετήσια προθεσμία για την υποβολή δήλωσης.

10. Καταργούνται οι γεωργικές απαλλαγές.

11. Από το φόρο δωρεάς / κληρονομιάς απαλλάσσονται πλήρως στο εξής μόνον το Δημόσιο και οι λογαριασμοί που συνιστώνται υπέρ του Δημοσίου.

12. Υπόκεινται σε φόρο δωρεάς με συντελεστή 0,5% τα ν.π.δ.δ., οι ΟΤΑ, οι ιεροί ναοί-ιερές μονές, το Ιερό Κοινό του Πανάγιου Τάφου, η Ιερή Μονή του Όρους Σινά, το Οικουμενικό πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, τα Πατριαρχεία Ιεροσολύμων και Αντιοχείας, η Εκκλησία της Κύπρου, η Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας και τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν σκοπούς εθνωφελείς, θρησκευτικούς, κοινωφελείς κ.λπ. Οι χρηματικές δωρεές που συνιστώνται υπέρ των ως άνω εκκλησιαστικών προσώπων υπόκεινται σε φόρο (0,5%), μετά την αφαίρεση αφορολόγητου ποσού 1.000 ευρώ κατ’ έτος.

13. Ο υπολογισμός του φόρου κληρονομιών γίνεται σύμφωνα με τις φορολογικές κλίμακες ενιαία για όλα τα περιουσιακά στοιχεία (ακίνητα, μετοχές, χρήματα, λοιπά κινητά).

14. Ο υπολογισμός του φόρου δωρεών/ γονικών παροχών γίνεται σύμφωνα με τις φορολογικές κλίμακες, εκτός από παροχές - δωρεές χρηματικών ποσών που, ως γνωστόν, ήδη φορολογούνται αυτοτελώς και χωρίς αφορολόγητο ποσό με συντελεστές 10%, 20% και 40%. (Α’ Β’ Γ’ κατηγορίες, αντίστοιχα).

Περισσότερες πληροφορίες, όλες οι νέες φορολογικές κλίμακες και ο νέος κατάλογος των 40 φόρων, τελών και εισφορών επί των ακινήτων από το «Παρατηρητήριο Φορολογίας Ακινήτων» της ιστοσελίδας http://www.pomida.gr/


Δεν υπάρχουν σχόλια: