www.kryfokamari.blogspot.com

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Απαντήσεις ΥΠΟΙΚ για τους συμβούλους στο PSI


Οι σύμβουλοι που επελέγησαν από το υπουργείο Οικονομικών για την εφαρμογή του PSI -το δικηγορικό γραφείο Cleary, Gottlieb Steen & Hamilton LLP, που έχει οριστεί ως διεθνής νομικός σύμβουλος και η Lazard Freres, ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Ελληνικής Δημοκρατίας, «αναμένεται να διατηρήσουν τον ρόλο τους έως την ολοκλήρωση της ανταλλαγής ομολόγων και παίζουν ενεργό ρόλο στις διαπραγματεύσεις και διαβουλεύσεις του Ελληνικού Δημοσίου με τους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς».

Αυτό αναφέρει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Φίλιππος Σαχινίδης, σε έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή, προς απάντηση ερώτησης του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, σχετικά με τις αμοιβές σε εταιρείες παροχής νομικών υπηρεσιών και χρηματοοικονομικών συμβουλών. Ο κ. Τσίπρας είχε ζητήσει να διευκρινιστεί με ποια κριτήρια επιλέχθηκαν οι συγκεκριμένες εταιρείες και με ποιο σκεπτικό αποφασίστηκε η αμοιβή τους.

Στην απάντησή του ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών διευκρινίζει πως οι εμπλεκόμενοι φορείς στην περίπτωση της ανταλλαγής των ελληνικών ομολόγων ήταν και είναι πολλαπλοί διότι
πέραν των διαφόρων κατηγοριών των πιστωτών του ιδιωτικού τομέα (τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία, ασφαλιστικές εταιρείες κλπ), καθοριστικό ρόλο (στη ανταλλαγή) έχουν τα θεσμικά όργανα της Ευρωζώνης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το EFSF και το ΔΝΤ.


«Ο συντονισμός και η συμφωνία με κάθε έναν από τους παραπάνω φορείς σε μία διαδικασία πρωτόγνωρη για την ευρωζώνη, απαιτούσε τη συνδρομή χρηματοοικονομικού και διεθνούς νομικού συμβούλου με ικανή εμπειρία, κύρος και επαρκείς ανθρώπινους πόρους», σημειώνει ο κ. Σαχινίδης και προσθέτει ότι «στα πλαίσια αυτά το υπουργείο Οικονομικών στις 27 Ιουλίου 2011 ανακοίνωσε τον ορισμό του δικηγορικού γραφείου Cleary, Gottlieb Steen & Hamilton LLP ως διεθνή νομικού συμβούλου και της Lazard Freres ως χρηματοοικονομικού σύμβουλου της Ελληνικής Δημοκρατίας σε σχέση με την εφαρμογή του PSI».

Ο κ. Σαχινίδης ενημερώνει εξάλλου ότι οι εν λόγω σύμβουλοι ορίστηκαν με απευθείας ανάθεση με βάση το Ν. 3965/2011 και εξουσιοδότηση του ΟΔΔΗΧ (Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους) για την άμεση εφαρμογή του PSI.

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών επισημαίνει ακόμη ότι «το νομικό γραφείο Cleary, Gottlieb Steen & Hamilton LLP αποτελεί το πλέον εξειδικευμένο νομικό γραφείο παγκοσμίως σε θέματα αναδιαπραγμάτευσης κυβερνητικού χρέους», καθώς «τα τελευταία 30 χρόνια έχει εκπροσωπήσει ως νομικός σύμβουλος τις περισσότερες κυβερνήσεις που έχουν προβεί σε κάποιας μορφής εθελοντική ή υποχρεωτική αναδιάρθρωση χρέους» και ακόμη «το συγκεκριμένο γραφείο έχει επιλεγεί και ως νομικός σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Χρηματοοικονομικής Επιτροπής (EFC) για τη σύνταξη των όρων περί συλλογικών διαπραγματεύσεων των πιστωτών που θα ισχύουν σε όλα τα ομόλογα της ευρωζώνης μετά το 2013».

Σε ό,τι αφορά τη Lazard Freres SAS, ο κ. Σαχινίδης σημειώνει πως «αποτελεί διεθνή εταιρεία παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών και διαχείρισης κεφαλαίων» που «ειδικεύεται σε θέματα συγχωνεύσεων, αναδιαρθρώσεων, συγκέντρωσης και διαχείρισης κεφαλαίων». Ο αναπληρωτής υπουργός επισημαίνει ότι στελέχη της εταιρείας που συμμετέχουν στην ομάδα συμβούλων της έχουν συμμετάσχει σε άλλες αναδιαρθρώσεις κρατικού χρέους.

«Καθώς σημαντικό μέρος της προετοιμασίας για την ανταλλαγή των ομολόγων έχει ήδη πραγματοποιηθεί (αρχικός στόχος ήταν η ολοκλήρωση της ανταλλαγής εντός του Σεπτεμβρίου 2011), οι ανωτέρω σύμβουλοι αναμένεται να διατηρήσουν το ρόλο τους έως την ολοκλήρωση της ανταλλαγής των ομολόγων και παίζουν ενεργό ρόλο στις διαπραγματεύσεις και διαβουλεύσεις του Ελληνικού Δημοσίου με τους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς», αναφέρει ο κ. Σαχινίδης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, στην ερώτηση που είχε καταθέσει, ανέφερε για μεν την Cleary, Gottlieb Steen & Hamilton LLP ότι «η μέγιστη συνολική δαπάνη για την παροχή νομικών υπηρεσιών σχετικά με τους όρους των νέων ομολόγων και δανειακών συμφωνιών με τους επενδυτές και το δημόσιο τομέα σχετικά με την ανταλλαγή, τη νομική υποστήριξη και υλοποίηση των αποφάσεων της 21ης Ιουλίου 2011, περιλαμβανομένων και των συμβάσεων με το EFSF, ορίστηκε στα 6.000.000 ευρώ, εφόσον το έργο ολοκληρωνόταν έως τα τέλη του Οκτωβρίου του 2011. Από αυτό το ποσό, 750.000 ευρώ κατά ανώτατο όριο, ορίζεται για απασχόληση τοπικών νομικών συμβούλων σε χώρες που η εταιρεία δεν έχει εκπροσώπηση όπως π.χ. η Ιαπωνία. Σε περίπτωση δε που το έργο παραταθεί, η αμοιβή ορίζεται σε 1.500.000 ευρώ ανά μήνα, κατά ανώτατο όριο».

Για τη δεύτερη εταιρεία, τη Lazard Freres SAS που ανατέθηκαν καθήκοντα χρηματοοικονομικού συμβούλου, ο κ. Τσίπρας επικαλείται εκτιμήσεις σύμφωνα με τις οποίες η αμοιβή θα ανέλθει σε 25.000.000 ευρώ διότι «σύμφωνα με την απόφαση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, η αμοιβή που εγκρίνεται θα αποτελεί το 0,015% επί του ονομαστικού ποσού του χρέους που θα ανταλλαγεί ή θα επαναγορασθεί».


Δεν υπάρχουν σχόλια: