www.kryfokamari.blogspot.com

Τετάρτη, 23 Μαΐου 2012

Θέματα Μαθηματικών Γενικής Παιδείας 2012


ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ ́ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ́ ΤΑΞΗΣ


ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Β ́)

ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2012

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ

 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)
 ΘΕΜΑ Α
 Α1. Αν οι συναρτήσεις f, g είναι παραγωγίσιμες στο , να
 αποδείξετε ότι (f ( x ) + g( x ) )′ = f ′(x ) + g′(x ) , x ∈
 Μονάδες 7
 Α2. Σε ένα πείραμα με ισοπίθανα αποτελέσματα να δώσετε

τον κλασικό ορισμό της πιθανότητας ενός ενδεχομένου
 Α
 Μονάδες 4
 Α3. Πώς ορίζεται ο συντελεστής μεταβολής ή συντελεστής
 _
 μεταβλητότητας μιας μεταβλητής X , αν x >0 και πώς, αν
 _
 x <0;
 Μονάδες 4
 Α4. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας
 στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε
 πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή
 Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.
 α) Το κυκλικό διάγραμμα χρησιμοποιείται μόνο για τη
 γραφική      παράσταση                     ποσοτικών       δεδομένων
 (μονάδες 2).
 ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ
 ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ ́ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
 β) Η παράγωγος της f στο x 0 εκφράζει το ρυθμό
 μεταβολής του y = f ( x ) ως προς x , όταν x = x 0
 (μονάδες 2).
 γ) Αν Α, Β ενδεχόμενα ενός δειγματικού χώρου Ω με
 Α ⊆ Β , τότε ισχύει ότι Ρ( Α) > Ρ(Β) (μονάδες 2).
 δ) Το εύρος, η διακύμανση και η τυπική απόκλιση των
 τιμών μιας μεταβλητής είναι μέτρα διασποράς
 (μονάδες 2).
 lim ημx = ημx 0 , x 0 ∈ (μονάδες 2).
 ε)
 x →x
 0
 Μονάδες 10
 ΘΕΜΑ Β
 Οι χρόνοι (σε λεπτά) που χρειάστηκαν οι μαθητές μιας τάξης
 για να λύσουν ένα μαθηματικό πρόβλημα ανήκουν στο
 διάστημα [5,45) και έχουν ομαδοποιηθεί σε τέσσερις κλάσεις
 ίσου πλάτους. Τα δεδομένα των χρόνων εμφανίζονται στο
 παρακάτω ιστόγραμμα αθροιστικών σχετικών συχνοτήτων
 επί τοις εκατό.


Β1. Με βάση το παραπάνω ιστόγραμμα αθροιστικών
 σχετικών συχνοτήτων επί τοις εκατό, να υπολογίσετε τη
 διάμεσο των χρόνων που χρειάστηκαν οι μαθητές.
 Μονάδες 4
 ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ
 ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ ́ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
 Β2. Στον επόμενο πίνακα συχνοτήτων της κατανομής των
 χρόνων, να αποδείξετε ότι α=8 (μονάδες 3) και να
 μεταφέρετε τον πίνακα κατάλληλα συμπληρωμένο στο
 τετράδιό σας (μονάδες 5).Β3. Να βρεθεί η μέση τιμή x και η τυπική απόκλιση s των
 χρόνων που χρειάστηκαν οι μαθητές.
 ≈ 9,17)
 (∆ίνεται ότι: 84
 Μονάδες 8
 Β4. Να βρεθεί το ποσοστό των μαθητών που χρειάστηκαν
 τουλάχιστον 37 λεπτά να λύσουν το μαθηματικό
 πρόβλημα.
 Μονάδες 5
 ΘΕΜΑ Γ
 Από τους μαθητές μιας τάξης ενός σχολείου επιλέγουμε
 τυχαία έναν μαθητή. Αν ν φυσικός αριθμός με ν ≥ 3 , τότε η
 πιθανότητα του ενδεχομένου ο μαθητής να μαθαίνει
 3ν
 • Γαλλικά είναι
 ν2 + 1
 ν+2
 • Ισπανικά είναι
 ν2 + 1
 ν +1
 • και τις δύο παραπάνω γλώσσες είναι
 ν2 + 1
 ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ
 ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ ́ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
 • μία τουλάχιστον από τις παραπάνω γλώσσες είναι ίση
 2( x 2 + 3 − 2)
 με το όριο     lim
 x2 + x
 x → −1
 Γ1. Να αποδείξετε ότι το ενδεχόμενο ο μαθητής να μαθαίνει
 μία τουλάχιστον από τις παραπάνω δύο γλώσσες είναι
 βέβαιο.
 Μονάδες 7
 Γ2. Να αποδείξετε ότι ν = 3
 Μονάδες 6
 Γ3. Να βρείτε την πιθανότητα του ενδεχομένου ο μαθητής
 να μαθαίνει μόνο μία από τις δύο γλώσσες.
 Μονάδες 6
 Γ4. Αν ο αριθμός των μαθητών που μαθαίνουν και τις δύο
 παραπάνω γλώσσες είναι 32, να βρείτε τον αριθμό των
 μαθητών της τάξης.
 Μονάδες 6
 ΘΕΜΑ ∆
 1 + ln 2 x
 ∆ίνεται η συνάρτηση f ( x ) =                   , x>0
 x
 ∆1. Να αποδείξετε ότι η f είναι γνησίως φθίνουσα.
 Μονάδες 5
 ∆2. Έστω Μ (x, f ( x ) ), x > 0 σημείο της γραφικής παράστασης
 της f. Η παράλληλη ευθεία από το Μ προς τον άξονα
 y′y τέμνει τον ημιάξονα Ox στο σημείο Κ ( x ,0) και η
 παράλληλη ευθεία από το Μ προς τον άξονα x′x τέμνει
 τον ημιάξονα Oy στο σημείο Λ(0, f ( x ) ). Αν O είναι η αρχή
 των αξόνων, να αποδείξετε ότι το εμβαδόν του
 γίνεται
 ορθογωνίου            παραλληλόγραμμου            ΟΚΜΛ
 ελάχιστο, όταν αυτό γίνει τετράγωνο.
 Μονάδες 7
 ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ
 ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ ́ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
 ∆3. Έστω η ευθεία ε : y = λx + β, β ≠ 10, η οποία είναι παράλληλη
 προς την εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της f
 στο σημείο Σ(1, f (1) ). Θεωρούμε δέκα σημεία (x i ,y i ),
 i=1,2,…,10 της ευθείας ε , τέτοια ώστε οι τετμημένες τους
 _
 x i να έχουν μέση τιμή x = 10 και τυπική απόκλιση s x = 2.
 Να βρείτε για ποιες τιμές του β το δείγμα των
 τεταγμένων yi των δέκα σημείων είναι ομοιογενές.
 Μονάδες 8
 ∆4. Αν Α και Β είναι ενδεχόμενα ενός δειγματικού χώρου με
 ισοπίθανα απλά ενδεχόμενα, τέτοια ώστε Α ≠ ∅
 και Α ∩ Β ≠ ∅, τότε να αποδείξετε ότι
 f (Ρ( Α) ) + f (Ρ( Α ∩ Β) ) ≥ 2 f (Ρ( Α ∪ Β) )
 Μονάδες 5
 Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)
 1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία,
 εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο
 τετράδιο.
 2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των
 φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. ∆εν επιτρέπεται
 να γράψετε καμιά άλλη σημείωση. Κατά την αποχώρησή σας να
 παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
 3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
 4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο
 στυλό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μολύβι μόνο για σχέδια,
 διαγράμματα και πίνακες.
 5. Να μη χρησιμοποιήσετε χαρτί μιλιμετρέ.
 6. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
 7. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
 φωτοαντιγράφων.
 8. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10.30 π.μ.
 KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
 ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
 ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια: