www.kryfokamari.blogspot.com

Παρασκευή, 25 Μαΐου 2012

Θέματα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 2012


ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ
 ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ
 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
 Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ
 ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΜΑΪΟΥ 2012
 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3)
 ΚΕΙΜΕΝΟ
 Κωνσταντῖνος Καβάφης
 Μελαγχολία τοῦ Ἰάσωνος Κλεάνδρου
 ποιητοῦ ἐν Κομμαγηνῇ· 595 μ.Χ.
 Τό γήρασμα τοῦ σώματος καί τῆς μορφῆς μου
 εἶναι πληγή ἀπό φρικτό μαχαῖρι.
 Δέν ἔχω ἐγκαρτέρησι καμιά.
 Εἰς σέ προστρέχω Τέχνη τῆς Ποιήσεως,

 πού κάπως ξέρεις ἀπό φάρμακα·
 νάρκης τοῦ ἄλγους δοκιμές, ἐν Φαντασίᾳ καί Λόγῳ.
 Εἶναι πληγή ἀπό φρικτό μαχαῖρι. ⎯
 Τά φάρμακά σου φέρε Τέχνη τῆς Ποιήσεως,
 πού κάμνουνε ⎯ για λίγο ⎯ νά μή νοιώθεται ἡ πληγή.
 (1921)
 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
 Α1. Τρία από τα βασικά γνωρίσματα της ποίησης του
 Κ. Καβάφη είναι η πεζολογία, η ιδιότυπη γλώσσα και
 η χρήση συμβόλων. Για το κάθε ένα από τα παραπάνω
 γνωρίσματα να γράψετε ένα αντίστοιχο παράδειγμα
 από το ποίημα που σας δόθηκε.
 Μονάδες 15
 Β1. Στο ποίημα, σύμφωνα με τον Στέφανο Διαλησμά,
 «έχουμε ένα δυσανάλογα μεγάλο τίτλο (με προσεκτικά
 τοποθετημένη στίξη, ώστε να προβάλλει τα μέρη από

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ
 ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ
 τα οποία απαρτίζεται) που υποστηρίζει και
 συμπληρώνει ποικιλοτρόπως το ποίημα».
 Να τεκμηριώσετε την παραπάνω άποψη
 αιτιολογώντας τη συγκεκριμένη επιλογή του τίτλου
 από τον ποιητή.
 Μονάδες 20
 Β2. Να επισημάνετε στο ποίημα τέσσερα διαφορετικά
 εκφραστικά μέσα (μονάδες 8) και να ερμηνεύσετε τη
 λειτουργία τους (μονάδες 12).
 Μονάδες 20
 Γ1. Να σχολιάσετε τους παρακάτω στίχους σε ένα κείμενο
 100-120 λέξεων:
 Εἰς σέ προστρέχω Τέχνη τῆς Ποιήσεως,
 πού κάπως ξέρεις ἀπό φάρμακα·
 νάρκης τοῦ ἄλγους δοκιμές, ἐν Φαντασίᾳ καί Λόγῳ.
 Μονάδες 25
 Δ1. Να συγκρίνετε ως προς το περιεχόμενο το ποίημα του
 Κ. Καβάφη Μελαγχολία τοῦ Ἰάσωνος Κλεάνδρου
 ποιητοῦ ἐν Κομμαγηνῇ· 595 μ.Χ. με το παρακάτω
 ποίημα του Τ. Λειβαδίτη Αυτοβιογραφία, εντοπίζοντας
 (μονάδες 5) και σχολιάζοντας (μονάδες 15) τρεις
 ομοιότητες και δύο διαφορές μεταξύ των δύο
 ποιημάτων.
 Μονάδες 20
 Τάσος Λειβαδίτης
 Αυτοβιογραφία
 Ἄνθρωποι ποὺ δὲ γνώρισα ποτὲ μοῦ δώσαν τὸ αἷμα μου καὶ
 τ’ ὄνομά μου,
 στὴν ἡλικία μου χιονίζει, χιονίζει ἀδιάκοπα

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ
 ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ
 μιὰ κίνηση πάντα σὰ νἄθελα νὰ προφυλαχτῶ ἀπὄνα
 χτύπημα
 δίψασα γιὰ ὅλη τὴ ζωή, κι ὅμως τὴν ἄφησα
 γιὰ ν’ ἁρπαχτῶ ἀπ’ τὰ πελώρια ἀγκάθια τῆς αἰωνότητας,
 ἡ σάρκα μου ἕνας ἐπίδεσμος γύρω ἀπ’ τὸ αὐριανό μου
 τίποτα
 κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ μὲ βοηθήσει στὸν πόνο μου
 ἐκτὸς ἀπ’ τὸν ἴδιο μου τὸν πόνο ⎯ εἶμαι ἐδῶ, ἀνάμεσά σας,
 κι ὁλομόναχος,
 κ’ ἡ ποίηση σὰ μιὰ μεγάλη ἀλήθεια, ποὺ τὴν ἀνακαλύπτεις
 ὕστερ’ ἀπὸ χρόνια,
 ὅταν δὲν μπορεῖ να σοῦ χρησιμέψει πιὰ σὲ τίποτα.
 Ἐπάγγελμά μου: τὸ ἀκατόρθωτο.
 Τάσος Λειβαδίτης, Ποίηση, τ. 1, Αθήνα, Εκδόσεις Κέδρος,
 2003, σ. 429.
 ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)
 1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία,
 εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο
 τετράδιο.
 2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των
 φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Δεν επιτρέπεται
 να γράψετε καμιά άλλη σημείωση. Κατά την αποχώρησή σας να
 παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
 3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
 4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο
 στυλό.
 5. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
 6. Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
 φωτοαντιγράφων.
 7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10.00 π. μ.
 ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
 ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: